Haber Arşivi

Entries for Aralık 2015

31
TOBB BAŞKANI M. RİFAT HİSARCIKLIOĞLU  BOZÜYÜK TSO YÖNETİCİLERİNİ ZİYARET ETTİ.

Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Levent Odamız yeni hizmet binası hakkında açıklamalarda bulunurken ilçemiz ekonomisi ile üyelerimizin görüş öneri ve taleplerine detaylı şekilde yer verilen arz dosyamızı TOBB Başkanımız Sayın M.Rifat Hisarcıklıoğluna iletti

[Devamını oku...]

29
YENİ NESİL YAZAR KASA  KULLANIM SÜRELERİ BELİRLENDİ.

Bir süredir işletmelerin gündeminde olan Yeni Nesil Yazar Kasa kullanımına ilişkin süreleri belirleyen Tebliğ yayınlandı.

[Devamını oku...]

29
YAZAR KASA (YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLAR HK.)

İşletmelerin Ödeme Kaydedici Cihaz (Yazar Kasa) Kullanımlarına ilişkin tebliğ örneği ek’te verilmiştir.

[Devamını oku...]

28
TOBB BİLECİK KAGİK SINAV KAYGISI YAŞAYAN ÇOCUKLARA NASIL YAKLAŞIRIZ KONULU SEMİNER DÜZENLEDİ.

KAGİK Başkanı Hülya Esel, Metristepe Kültür Merkezi'nde, KAGİK'in çalışmaları hakkında bilgilendirme yaparak, kadın girişimcilerin iş yaşamında bulunması gerektiğine değinerek,

[Devamını oku...]

24
"SINAV KAYGISINDA ÇOCUKLARA NASIL YAKLAŞIRIZ" KONULU SEMİNER

TOBB - BİLECİK KAGİK KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU ORGANİZASYONUNDA...

[Devamını oku...]

22
İHRACATTA KULLANILAN AHŞAP AMBALAJ MALZEMELERİ HK.

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ’NİN 14.12.2015 TARİH VE 23193 SAYILI YAZISINDA, İHRAÇ ÜRÜNLERİN AMBALAJLANMASINDA KULLANILAN AHŞAP MALZEMELERİN ULUSLAR ARASI MEVZUATA UYGUN OLMAMASI NEDENİYLE 2015 YILI KASIM AYINA AİT 8 ADET BİLDİRİM ALINDIĞI,

[Devamını oku...]

21
TANITIM MATERYALİ DAĞITIMI HK.

SN. ÜYEMİZ.../ İLGİLİ.../

T.C. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU SINAV VE BELGELENDİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NIN 30.11.2015 TARİH VE 1859 SAYILI YAZILARI İLE TARAFIMIZA İLETTİĞİ DOSYA  EK TE VERİLMİŞTİR.

[Devamını oku...]

17
MİLLİ EĞİTİM BAKANIMIZI MAKAMLARINDA ZİYARET ETTİK.

Odamız Yöneticilerimiz Ankara’da Mili Eğitim Bakanımız Profesör Dr. Nabi AVCI’yı makamlarında ziyaret ettiler.

[Devamını oku...]

17
MİLLETVEKİLLERİMİZE  ODAMIZ YÖNETİCİLERİNDEN HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerimiz Ankara’da Milli Eğitim Bakanımız ve Milletvekillerimizi makamlarında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundular.

[Devamını oku...]

13
BOZÜYÜK TSO ÜYELERİ İLE  BURSA TÜYAP METAL İŞLEMELERİ FUARINA KATILDI.

Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Bursa Tüyap 2015 Metal İşlemeleri Fuarına katıldı

[Devamını oku...]

10
TSE - "ULUSAL BÖLGESEL VE ULUSLARARASI STANDARDİZASYON FAALİYETLERİ İLE AYNA KOMİTELER"

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ (TSE) İLE ODAMIZA İLETİLEN VE 29 ARALIK 2015 TARİHİNDE SAAT 14:00 DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAN "ULUSAL, BÖLGESEL VE ULUSLARARASI STANDARDİZASYON FAALİYETLERİ İLE AYNA KOMİTELER" KONULU BİLGİLENDİRME VE ÜCRETSİZ EĞİTİM PROGRAMINA İLİŞKİN YAZI EK TE VERİLMİŞTİR.

[Devamını oku...]

07
BUĞRA LEVENT TOBB GENEL KURUL KOMİSYON VE KURULLAR MÜŞTEREK TOPLANTISINA KATILDI.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Genel Kurul Komisyon ve Kurulları’nın üyeleriyle bir araya geldi. Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda TOBB İnşaat ve Taahhüt Hizmetleri Kurulu Sözcüsü Buğra Levent’inde katıldığı programda;

[Devamını oku...]

02
E-TEBLİGAT DÖNEMİ BAŞLIYOR
E-TEBLİGAT DÖNEMİ BAŞLIYOR

1 Ocak 2016’dan itibaren Elektronik Tebligat uygulamasına geçilecek olup, üyelerimizin e- tebligat ile ilgili olarak aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri hatırlatılır.

Gelir İdaresi Başkanlığı e- beyanname, e- yoklama uygulamasından sonra vergi mükelleflerine yapacağı tebligatları da 01/01/2016 tarihinden itibaren “elektronik” olarak yapacağını 27/08/2015 günü yayımlanan 456 seri numaralı VUK Genel Tebliği ile açıklamıştır. Söz konusu tebliğ ile getirilen düzenlemelerin ana başlıkları ile 456 sıra no.lu Vergi Usul Genel Tebliği (VUK) metni aşağıda yer almaktadır. Üyelerimizin ileride cezalı duruma düşmemesi için bağlı oldukları Vergi Dairelerine ve Mali Müşavirlerine müracaat etmeleri önemle duyurulur.

BEDRİ ÖZTÜRK
GENEL SEKRETER


E- TEBLİGAT NEDİR :

Elektronik tebligat (E- Tebligat), 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesinde;
“Bu Kanun hükümlerine göre tebliğ yapılacak kimselere, 93 üncü maddede sayılan usullere bağlı kalınmaksızın, tebliğe elverişli elektronik adres vasıtasıyla elektronik ortamda tebliğ yapılması” olarak tanımlanmıştır.
Elektronik olarak yapılan tebliğler, fiziki ortamda yapılan tebligat ile aynı sonucu doğurmakta olup, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.

E- TEBLİGAT YAPILACAK KİŞİLER :

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken elektronik evrak, elektronik tebligat sistemi kullanılmak suretiyle muhatabın elektronik tebligat adresine tebliğ edilebilecektir.
Söz konusu Tebliğ ile; tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilen ve kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılabilecek olanlar aşağıda belirtilmiştir.
A) – Kurumlar Vergisi Mükellefleri
B) – Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar (Kazançları basit usulde tespit edilenlerle, gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç)
C) – İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep edenler

E- TEBLİGAT ADRESİ NASIL ALINIR :

A) KURUMLAR VERGİSİ Mükelleflerinin Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi
Kurumlar Vergisi mükelleflerinin 1 Ocak 2016 tarihine kadar elektronik tebligat adresine sahip olabilmek için gerekli başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.
Bunun için “ Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Şirketler ve Diğer Tüzel Kişiler için)” ni Kurumlar Vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine vermeleri gerekmektedir.
Bu mükelleflerin; söz konusu bildirimi, kanuni temsilcileri veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekaletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.
1 Ocak 2016 tarihinden sonra mükellefiyet tesis ettiren kurumlar vergisi mükellefleri ise; işe başlama tarihini takip eden 15 gün içerisinde elektronik tebligat talep bildiriminde bulunmak zorundadır.

B)- GELİR VERGİSİ Mükelleflerinin Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi
Gelir Vergisi Mükellefleri de 01.01.2016 tarihine kadar “Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Gerçek Kişiler İçin)” ni GİB WEB SAYFASINDAKİ internet vergi dairesinde elektronik ortamda doldurmaları ve elektronik tebligat sistemini kullanmaya başlamaları gerekmektedir.
GİB internet vergi dairesini kullanarak elektronik ortamda bildirimde bulunan gelir vergisi mükelleflerine internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi verilmeyecek olup bu mükellefler sisteme her girişlerinde sistem tarafından kimlik doğrulaması yapılmak suretiyle elektronik tebligat sistemini kullanabileceklerdir.
Gelir Vergisi mükellefleri, söz konusu bildirimi kendileri veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekaletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla gelir verisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine bizzat vermeleri de mümkündür.
Vergi Dairesine bizzat veya vekili aracılığıyla başvuran gerçek kişi mükelleflerin başvuruları değerlendirilecek ve gerekli şartları taşıyan mükelleflere internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi verilecektir.
Yeni mükellefiyet tesis ettiren Gelir Vergisi mükellefleri, mükellefiyet tesisi sırasında bizzat veya elektronik bilgi sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekaletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla “elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Gerçek Kişiler İçin)” ni doldurarak ilgili vergi dairesine vermek zorundadır.

C)- İSTEĞE BAĞLI olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep eden tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküller ise; katma değer vergisi veya gelir (stopaj) vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine başvuruda bulunarak sistemi kullanabileceklerdir.

İNTERNET VERGİ DAİRESİ KULLANICI KODU, PAROLA VE ŞİFRESİNE NASIL ALINMAKTADIR:

Elektronik Tebligat sistemini kullanmak üzere, Elektronik Tebligat Talep Bildirimi ile bildirimde bulunan mükelleflere vergi dairesince, müracaat anında sistemden üretilecek internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden kapalı bir zarf verilecektir.
Kurumlar Vergisi Mükelleflerinden Daha önce internet vergi dairesi kullanıcı kodu ve şifresi olanlar;
Daha önce internet vergi dairesi kullanıcı kodu ve şifresi bulunanların (kdv iade işlemleri ve diğer işlemlerde kullandıkları) , formda yer alan;
“Daha önceden internet Vergi Dairesi kullanıcı kodu ve şifrem bulunması nedeniyle, şifremi elektronik tebligat alma işlemlerinde de kullanmak istiyorum.” Kutucuğu işaretlenmesi durumunda, aynı kullanıcı kodu ve şifreyi elektronik tebligat alma işlemlerinde de kullanmaları mümkün olacaktır.

ELEKTRONİK TEBLİGATIN GÖNDERİLMESİ VE MUHATABA İLETİLMESİ:

213 Sayılı VUK hükümlerine göre tebliği gereken evrak, İdarece elektronik imze ile imzalanacak ve vergi dairesi adına Başkanlık tarafından tebliğ yapılacak muhatabın elektronik tebligat adresine iletilecektir.
Elektronik tebligat sistemine internet vergi dairesi üzerinden erişilecektir. İnternet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresine sahip olan gerçek ve tüzel kişiler şifreleriyle elektronik tebligat adreslerine ulaşacaklardır.
İnternet Vergi Dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi olmayan gerçek kişiler (GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ) ise sisteme her girişte yapılan kimlik doğrulaması ile elektronik tebligat adresine erişebileceklerdir.
Vergi Usul Kanununun 107/A maddesi gereğince, elektronik imzalı tebliğ evrakı, muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır.
Olay kayıtları, İşlem Zaman Bilgisi eklenerek, erişilebilir şekilde arşivlerde otuz yıl süreyle saklanacaktır. Hesaba erişim bilgilerinin iletimi ile sisteme erişimin güvenli bir şekilde yapılması için gerekli tedbirler Başkanlık tarafından alınacak olup, talep halinde elektronik tebligata ilişkin delil kayıtları ilgilisine veya yetkili mercilere sunulacaktır.

ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİNDEN ÇIKIŞ:

Zorunlu veya ihtiyari olarak elektronik tebligat sistemine dahil olanların aşağıdaki durumlar dışında sistemden çıkmaları mümkün değildir.
Tüzel kişilerde ticaret sicili kaydının silindiği (nevi değişikliği ve birleşme halleri dahil) tarih itibarıyla, elektronik tebligat adresi kapatılır.
Gerçek kişilerde ise; ilgilinin ölümü veya gaipliğine karar verildiğinin idare tarafından tespit edildiği durumlarda ölüm/karar tarihi itibarıyla ilgilinin elektronik tebligat adresi re’sen kapatılır.
Mirasçıların bağlı olunan vergi dairesine başvurması halinde de müteveffanın elektronik tebligat adresi kullanıma kapatılır.

CEZA HÜKÜMLERİ VE DİĞER KONULAR :

Elektronik tebligat sistemine dahil olması zorunlu olanlardan bu Tebliğ ile getirilen yükümlülüklere uymayanlar için Vergi Usul Kanununun 148, 149 ve mükerrer 257 nci maddeleri uyarınca, aynı Kanunun Mükerrer 355 nci maddesindeki cezai müeyyide uygulanır.
Ceza uygulaması sonrasında re’sen oluşturulan internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi gerçek kişilerde mükellefe, tüzel kişiler ile tüze kişiliği olmayan teşekküllerde doğrudan kanuni temsilcisine tebliğ edilir ve elektronik tebligat adreslerine tebligat gönderimine başlanır.
Kanun hükümlerine göre tebliği gereken evrak, muhataplara elektronik tebligat sistemi ile tebliğ edilebileceği gibi Kanunda yer verilen diğer tebligat hükümlerine göre de tebliğ edilebilir.
Elektronik Tebligat uygulamasına, 01.01.2016 tarihi itibarıyla başlanılacaktır.
Ancak, bu tarihten önce bildirimde bulunanlara 01.10.2015 tarihinden itibaren elektronik tebligat yapılabilmektedir.

KEP (KAYITLI ELEKTRONİK POSTA) SİSTEMİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA :

Yukarıda açıklaması yapılan Elektronik Tebligat Sistemi VERGİ Kanunlarının uygulamalarına yöneliktir.
Vergi İdaresinin mükelleflere yapacağı tebligatlar “bu sistemin yürürlüğe girmesi” ile elektronik olarak yapılacaktır.
KEP Uygulaması ise; Tebligat Kanunu ve başta TTK (Türk Ticaret Kanunu) olmak üzere Vergi Hukuku dışındaki işlemler için kullanılmaktadır.
Bu durumda KEP uygulamasına tabi olan mükellefler; Vergi Kanunları ile ilgili Tebligatları alabilmeleri için mutlaka elektronik tebligat için ayrıca parola ve şifre edinmeleri gerekir.
Sonuç olarak KEP uygulaması ile Elektronik Tebligat Sisteminin ilişkisi bulunmamaktadır.

[Devamını oku...]