Basın Yayın ve Halkla İlişkiler

Oda çalışmalarının yazılı ve görsel anlamda kamuoyuna aktarılması, yerel ve ulusal medya kuruluşları ile iletişim ve koordinasyonu , Kentin istatistiki verileri, sektörel araştırmaları, tarihi, tanıtımı ve Oda ile ilgili tüm bilgilerin ilgililerin istifadesine sunulmasını sağlayan birimdir.
 
 
HİZMETLER
Odanın yazılı, görsel ve sözlü basın arasındaki iletişiminin sağlanması, kamuoyu oluşturma çalışmalarının yürütülmesi.
Oda çalışmalarının etkin ve kalıcı şekilde duyurulması için basın bültenleri yayınlanması ve basın toplantıları düzenlenmesi, haber ve röportajlar hazırlanması.
Odayı ilgilendiren yayınlanmış haber, yorum, makale ve ekonomik haberlerin derlenmesi ve arşivlenmesi.
Oda etkinlik ve duyurularının üyelerimizle günlük, haftalık e-posta yoluyla sistemli bir şekilde paylaşılması çalışmalarının yürütülmesi.
Web sayfamızın sunacağı yeni imkânlar, görsel, işlevsel ve içeriğinin güncelliği ve üyelerimizle paylaşılması süreçlerinin takip edilmesi.
Üyelerden farklı iletişim araçları kanalıyla (personel, e-posta, tel, faks vs.) alınan üye bildirimlerinin bütünsel takibi ve iyileştirme adımlarının sağlanması konusunda birimler arası koordinasyon süreçleri ve üye bildirimlerinin raporlanarak Kalite Birimine ulaştırılması işlemlerinin yürütülmesi.
Oda birimlerinin hizmetlerine ilişkin "Oda Hizmet İstatistiğini" oluşturulması ve aylık olarak raporlayarak Genel Sekreterliğe sunulması.
Odanın basım ve yayın işlerinin tasarım ve basım süreçlerinin takip edilmesi.
Odanın etkinlik ve çalışmalarının fotoğraf ve video kayıtlarını arşivlenmesi.
Yabancı dilde yayın yapan, Türkiye'de yayınlanan gazete ve dergiler aracılığı ile yurt dışına Odanın faaliyet alanı ile ilgili olarak bilgi aktarılması.