Sosyal Sorumluluk Politikası

SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası, bölgesel kalkınma adına, bulunduğu kentin ve İlin önemli aktörlerinden biri olduğunun bilinciyle; 

· Kentimiz ve bölgemiz kalkınmasına katkı sağlayacak nitelikte sosyal sorumluluk projelerinin içerisinde yer almayı ve yeni projeler ve çalışmalar yapmayı ve yürütmeyi,

· Kentimizin ve Bölgemizin kalkınmasına fayda sağlayacağına inandığı tüm sosyal sorumluluk projelerinde öncü rol üstlenmeyi ve maksimum verimi sağlayabilmek adına proje paydaşları arasında koordinasyonu sağlamayı,

· Ekonomik, Sosyal ve Kültürel gelişimin önünde engel teşkil eden, bölgesel ve sektörel sorunları tespit edip, çözüm önerilerini üreterek, ilgili kurum-kuruluşlar nezdinde bu sorunların bertaraf edilmesi için lobicilik faaliyeti yürütmeyi, 

· Bölgemizin Ticaret , Üretim, Hizmet ve İhracat  kapasitesinin geliştirilmesi, girişimciliğin özendirilerek etkin kılınması ve turizm potansiyelinin daha etkin kullanılmasına yönelik çalışmalar yapmayı,

· Topluma karşı sosyal ve çevresel sorumluluklarını; üyeleri, çalışanları, kamu, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşları ile uyumlu bir işbirliği içinde yerine getirmeyi, Sosyal Sorumluluk Politikası olarak belirlemiştir.

İş bu Sosyal Sorumluluk Politikamız Yönetim Kurulumuzun 10/10/2016 tarih ve 175  Sayılı Toplantısında alınan karar ile belirlenmiştir. 

 

Yazdır