Mali Politikamız

MALİ POLİTİKA

Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası 5174 Sayılı Kanun ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılan yürürlükteki  yönetmelikler çerçevesinde Stratejik Amaçlarını gerçekleştirmek ve olası risk ve problemleri önceden öngörüp tedbir alabilmek ve bu riskleri en aza indirmek yine optimum bir mali yönetim uygulamasını sürekli kılmak adına aşağıdaki politikaları belirlemiştir.  

 

Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası yetkili Yönetim Birimleri, Komisyonları ve Üyeleri ile üçüncü şahıslara karşı şeffaflık ve hesap verebilirlik ana prensibi altında 

 

Yıllık tahmini bütçelerini düzenli olarak hazırlar, 

Bütçe gerçekleşmelerini en az aylık periyotlar ile izler, 

Bütçe düzenlemelerini Stratejik Planı ile uyumlu yıl içi faaliyetlerini göz önünde bulundurarak oluşturur.   

Geçici Mali Tablolarını her ay yıl sonu itibariyle, kesin hesaplarını ise takip eden yılın ilk üç ayı içerisinde onay için Oda Meclisine sunar.  

Üyelerinin Aidat tahakkuklarını zamanında yapar ve duyurur.  

Yıllık ve Munzam aidat , tahsilat, af, yapılandırma vb. konularında üyelerini derhal bilgilendirir.  

Her türlü tahsilat ve ödemenin kolayca ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesi için gerekli teknolojik altyapı ve imkanları sunar.  

Yerel, Ulusal ve Uluslararası düzeyde gerçekleşecek tüm yatırımların ve yürütülecek projelerin yürütülmesi sırasında kaynaklarını verimli ve optimum kullanır..,   

 

Mevduat ve diğer varlıklarımızın değerlendirilmesinde de ekonominin genel durumu ve güncel gelişmeleri izler, katma değer sağlayacak önlemleri alır ve uygulamaları hayata geçirir.   

İş bu yukarıda belirtilen Mali Politikamız Yönetim Kurulumuzun 10/10/2016 tarih ve 175  Sayılı Toplantısında alınan karar ile belirlenmiştir. 

Kalite Politikası

Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç